Krajowy Plan Odbudowy

logotypy pasek

 

Informujemy, że Nasza firma uzyskała wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Nazwa projektu: Zakup maszyn do rozładunku towarów i linii ważąco-pakujące w firmie "Plon" Spółka Jawna G.Wójcik - K.Wójcik

Wartość przedsięwzięcia 547 500 złotych netto co stanowi 673 425 złotych brutto

Wartość dofinansowania z UE 273 750 złotych netto

Projekt polega na zmodernizowaniu już istniejącej linii służącej do przygotowywania warzyw gruntowych do konfekcjonowanej sprzedaży a składającej się z wywrotnicy hydraulicznej, płuczki, szczotkarki, stołu rolkowego i przenośnika na odpady poprzez doposażenie jej w nowe urządzenia: kosz rozładunkowy, przenośnik do załadunku zbiornika buforowego, zbiornik buforowy, wagę kanałową z przenośnikiem do jej załadunku, raszlownicę i obrotowy stół odbiorczy z przenośnikiem.

Dzięki realizacji inwestycji nastąpi poprawa efektywności procesów takich jak dostawa oraz konfekcjonowanie, gdyż firma uzyskała wsparcie na zakup nowych maszyn umożliwiających przygotowanie i wprowadzenie do obrotu produktów rolnych: kosza rozładunkowego i wagi kanałowej z sortownikiem rolkowym. Produktem finalnym przeznaczonym do sprzedaży są i będą zapakowane, umyte warzywa, przy czym sprawność i efektywność procesów przygotowania surowca i pakowania ulegnie znaczącej poprawie.

Rozwój zaplecza maszynowego oraz usprawnienie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie zwiększy potencjał firmy, pozwoli jej na rozszerzenie asortymentu, poszukiwanie i nawiązanie współpracy z nowymi odbiorcami, zwiększenie sprzedaży, poprawę jej rentowności a także większego zadowolenia z lepszego produktu przez konsumentów , ostatecznych odbiorców naszych produktów.

W istniejącym systemie surowiec w postaci świeżych warzyw jest przywożony własnym transportem w ilości 19 ton. Zakup kosza rozładunkowego, przeznaczonego do rozładowywania samochodów z tylnym wywrotem, umożliwi zakup surowca (świeżych warzyw) w większych ilościach niż dotychczas, gdyż samochody z tylnym wywrotem mają większe możliwości, jeśli chodzi o przewożenie towarów. Dzięki zakupowi kosza rozładunkowego możliwe będzie zwiększenie dostaw surowca aż do 26 ton, co istotnie wpłynie na zwiększenie wydajności całego procesu. Kosz rozładunkowy (przyjęciowy) będzie wykorzystywany do szybkiego przyjęcia surowca oraz szybkiego rozładowania brudnego towaru z jednoczesnym odseparowaniem kamieni i ziemi. Zwiększenie ilości surowca w postaci produktów rolnych (świeżych warzyw) przełoży się na możliwości sprzedażowe. Przewiduje się, że dzięki zakupowi kosza rozładunkowego nastąpi wzrost sprzedaży nawet o 30%. Oprócz zwiększenia wydajności procesu, zmniejszą się również koszty związane z transportem, zatem zakup kosza rozładunkowego wpłynie również na procesy transportowe w przedsiębiorstwie. Drugą maszyną, która jest planowana do zakupu, jest waga kanałowa z sortownikiem rolkowym, która pozwoli poprawić efektywność całego procesu konfekcjonowania warzyw, w szczególności pozwoli usprawnić proces ważenia poprzez uzyskanie mniejszych przewag oraz skrócić czas pakowania o połowę (o 50%). Obecnie podczas pakowania umytych warzyw w opakowania przewagi są na poziomie 200 g, a po zakupie nowej maszyny przewaga zostanie zmniejszona o 30-50%. Dodatkowo nowa maszyna pozwoli na uniknięcie strat materiałów wynikających z łamania się np. marchwi. W chwili obecnej surowiec w postaci świeżych warzyw jest wielokrotnie przesypywany do skrzyń, gdzie ulega połamaniu. W pierwszym etapie warzywa te są przesypywane do kosza załadunkowego i trafiają na linię myjącą, następnie z linii myjącej warzywa ponownie trafiają do skrzyń i są przewożone do hali, gdzie ponownie są przesypywane ze skrzyń do kosza załadunkowego do maszyny pakującej. Połamana marchew nie nadaje się do dalszej odsprzedaży i jest traktowana jak odpad. Po zainstalowaniu maszyny (wagi kanałowej z raszlownicą) do istniejących już maszyn myjących, wydajność całego procesu pakowania zwiększy się o 100%. Sortownik umożliwi usprawnienie pracy związanej z kalibracją towaru poprzez skrócenie czasu potrzebnego na wysortowanie partii towaru o 50%. Nowa maszyna, którą firma planuje zakupić, pozwoli również na pakowanie warzyw bezpośrednio do kartonów. Na dzień dzisiejszy żadna z maszyn, które są w dyspozycji przedsiębiorstwa, nie daje takiej możliwości. Zakup nowej maszyny pozwoli firmie na wprowadzenie do asortymentu produktu pakowanego w kartony. Realizacja inwestycji niesie za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstwa i służy jego rozwojowi oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym, ale również zagranicznym.